ДПІ у Кіровському районі м. Дніпропетровська повідомляє:

Юридична особа повинна стати на облік в контролюючому органі за місцем розташування офісу

Юридична особа повинна стати на облік в контролюючому органі за місцем розташування офісу, тобто місцезнаходженням (основне місце обліку), а також, в органі доходів і зборів за місцем розташування (реєстрації), у разі наявності, підрозділів, рухомого та нерухомого майна, об’єктів оподаткування або об’єктів, які пов’язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність (неосновне місце обліку).
Відповідно до статті 93 Цивільного кодексу України місцезнаходженням юридичної особи є фактичне місце ведення діяльності чи розташування офісу, з якого проводиться щоденне керування діяльністю юридичної особи (переважно знаходиться керівництво) та здійснення управління і обліку.
Згідно з пунктом 63.3 статті 63 Податкового кодексу України платники податків підлягають реєстрації або взяттю на облік в контролюючих органах за місцезнаходженням юридичних осіб (основне місце обліку), а також за місцем розташування (реєстрації) їх підрозділів, рухомого та нерухомого майна, об’єктів оподаткування або об’єктів, які пов’язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність (неосновне місце обліку).

Фізична особа – підприємець, яка використовує у своїй господарській діяльності власне майно має право включати до витрат вартість його ремонту (поліпшення)

Фізична особа – підприємець, яка використовує у своїй господарській діяльності власне майно, яке прямо пов’язане з виробництвом товарів, виконанням робіт, наданням послуг, має право включати до витрат вартість ремонту (поліпшення) майна (в тому числі касового апарату).      При цьому, вартість ремонту (поліпшення) орендованого майна фізична особа – підприємець має право включати на підставі господарських договорів в яких передбачені умови експлуатації та їх ремонт.
Порядок оподаткування доходів громадян фізичних осіб – підприємців визначений ст.177 Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року №2755-УІ зі змінами та доповненнями (далі – ПКУ).
Відповідно до п.177.2 ст.177 ПКУ об’єктом оподаткування є чистий оподатковуваний дохід, тобто різниця між загальним оподатковуваним доходом (виручка у грошовій та не грошовій формі) і документально підтвердженими витратами, пов’язаними з господарською діяльністю такої фізичної особи – підприємця.
Підпунктом 177.4.4 п.177.4 ст.177 ПКУ визначено перелік витрат, безпосередньо пов’язаних з отриманням доходів фізичною особою – підприємцем від провадження господарської діяльності на загальній системі оподаткування, зокрема до них належать витрати на оплату оренди, ремонт та експлуатацію майна, що використовується в господарській діяльності прямо пов’язаних з виробництвом товарів, виконанням робіт, наданням послуг.
Майново-господарські зобов’язання, які виникають між суб’єктами господарювання здійснюються на підставі господарських договорів та є господарсько-договірними зобов’язаннями, основані на вільному волевиявленні, коли сторони мають право погоджувати на свій розсуд будь-які умови договору, що не суперечать законодавству (ст.179 Господарського кодексу України).
Відповідно до ст. 776 Цивільного кодексу України зазначено, що поточний ремонт речі, переданої у найм, провадиться наймачем за його рахунок, якщо інше не встановлено договором або законом. Капітальний ремонт речі, переданої у найм, провадиться наймодавцем за його рахунок, якщо інше не встановлено договором або законом. Капітальний ремонт провадиться у строк, встановлений договором. Якщо строк не встановлений договором або ремонт викликаний невідкладною потребою, капітальний ремонт має бути проведений у розумний строк.
Якщо наймодавець не провів капітального ремонту речі, що перешкоджає її використанню відповідно до призначення та умов договору, наймач має право: відремонтувати річ, зарахувавши вартість ремонту в рахунок плати за користування річчю, або вимагати відшкодування вартості ремонту; вимагати розірвання договору та відшкодування збитків.

Визнання заборгованості безнадійною можливе лише за певних умов

У  разі недостатності майна боржника - фізичної або юридичної особи для повного погашення заборгованості визнання заборгованості безнадійною згідно з пп. є) пп. 14.1.11 п. 14.1 ст. 14 Кодексу можливе за умови, що дії з розшуку зареєстрованого за боржником майна виявилися безрезультатними, а інше майно у боржника - відсутнє, що підтверджується постановою державного виконавця про повернення виконавчого документа у порядку і на умовах, визначених Законом України від 21.04.99 N 606 «Про виконавче провадження».
Згідно з пп. 134.1.1 п. 134.1 ст. 134 Кодексу об'єктом оподаткування податком на прибуток є прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, на різниці, які виникають відповідно до положень розділу III "Податок на прибуток підприємств" Кодексу.
Ознаки безнадійної заборгованості для цілей застосування положень Кодексу визначено пп. 14.1.11 п. 14.1 ст. 14 Кодексу.
Відповідно до пп. а) пп. 14.1.11 п. 14.1 ст. 14 Кодексу безнадійна заборгованість - заборгованість, що відповідає одній з таких ознак, а саме заборгованість за зобов'язаннями, щодо яких минув строк позовної давності.
Згідно зі ст. 256 Цивільного кодексу України (далі - ЦКУ) позовна давність - це строк, у межах якого особа може звернутися до суду з вимогою про захист свого цивільного права або інтересу.
Загальна позовна давність встановлюється тривалістю у три роки (ч. 1 ст. 257 ЦКУ).
Позовну давність обчислюють за загальними правилами визначення термінів, встановленими ст. ст. 253 - 255 ЦКУ.
Сплив позовної давності, про застосування якої заявлено стороною у спорі, є підставою для відмови у позові (п. 4 ст. 267 ЦКУ).
Таким чином, під безнадійною заборгованістю, що підпадає під ознаку пп. а) пп. 14.1.11 п. 14.1 ст. 14 Кодексу, слід вважати заборгованість, за якою минув термін позовної давності у разі, якщо відповідні заходи з її стягнення не призвели до позитивних наслідків.
Щодо застосування пп. є) пп. 14.1.11 п. 14.1 ст. 14 Кодексу стосовно простроченої заборгованості фізичної або юридичної особи, не погашеної внаслідок недостатності майна зазначеної особи, за умови, що дії щодо примусового стягнення майна боржника не призвели до повного погашення заборгованості.
Умови і порядок виконання рішень судів та інших органів (посадових осіб), що відповідно до закону підлягають примусовому виконанню у разі невиконання їх у добровільному порядку, регулює Закон України від 21 квітня 1999 року N 606-XIV "Про виконавче провадження" (далі - Закон N 606).
Відповідно до пп. 2 та 7 п. 1 ст. 47 Закону N 606 виконавчий документ, на підставі якого відкрито виконавче провадження, за яким виконання не здійснювалося або здійснено частково, повертається стягувачу у разі, якщо:
у боржника відсутнє майно, на яке може бути звернуто стягнення, а здійснені державним виконавцем відповідно до цього Закону заходи щодо розшуку такого майна виявилися безрезультатними;
боржник - фізична особа (крім випадків, коли виконанню підлягають виконавчі документи про стягнення аліментів, відшкодування шкоди, завданої каліцтвом чи іншим ушкодженням здоров'я, у зв'язку з втратою годувальника, а також виконавчі документи про відібрання дитини) чи майно боржника, розшук яких здійснювався органами Національної поліції, не виявлені протягом року з дня оголошення розшуку.
Довідково: лист ДФСУ від 19.07.16 № 15514/6/99-99-15-02-15 «Щодо належності заборгованості до категорії «безнадійної» та списання такої заборгованості».

Плата за землю збагатила скарбницю Кіровського  району 53,6  мільйонів гривень

Саме такий обсяг плати за землю надійшов від власників земельних ділянок та землекористувачів Кіровського району у січні – липні 2016 року. Аналізуючи надходження, фахівці інспекції відзначають, що у порівнянні з аналогічним періодом 2015 року сплата земельного податку збільшилась на 22,3 мільйонів гривень.
Зокрема, за сім місяців цього року понад 50,4 мільйони гривень земельного податку сплатили юридичні особи, решта – 3,2 мільйони гривень плати за землю надійшло від фізичних осіб.
В ДПІ у Кіровському районі м. Дніпропетровська наголошують, що плата за землю – це обов’язковий платіж у складі податку на майно, що справляється у формі земельного податку та орендної плати за земельні ділянки державної і комунальної власності.
Також нагадують, у разі припинення права власності на земельну ділянку сплата податку здійснюється за фактичний період перебування землі у власності або користуванні у поточному році.
У разі переходу права власності на земельну ділянку від одного власника до іншого протягом календарного року податок сплачується попереднім власником за період з 1 січня цього року до початку того місяця, в якому він втратив право власності на зазначену земельну ділянку, а новим власником – починаючи з місяця, в якому у нового власника виникло право власності.
Крім того, звертають увагу лучан, що вони мають змогу звірити площу земельної ділянки, уточнити  суму податкового зобов’язання звернувшись до сільських та селищних рад, за місцем знаходження земельної  ділянки, та сплатити податок за 2016 рік через каси сільських (селищних) рад за квитанцією про прийняття податків та зборів. Граничний термін сплати земельного податку  фізичними особами  - 29 серпня поточного року.

Податкову декларацію з податку на додану вартість зі змінами слід подати за серпень 2016 року

Наказом Міністерства фінансів України від 25.05.2016 р. N 503 "Про затвердження змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України" (далі - наказ N 503) внесено зміни до деяких наказів Міністерства фінансів України, зокрема, до наказу Міністерства фінансів України від 28.01.2016 р. N 21, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 29 січня 2016 року за N 159/28289 (далі - наказ N 21). Наказ N 503 набрав чинності з дня його офіційного опублікування 01.07.2016 р. у "Офіційному віснику України" N 49.
Підпунктом 2 пункту 1 наказу N 503 затверджено Зміни до форми податкової декларації з податку на додану вартість, затвердженої наказом N 21 (далі - Зміни до наказу N 21).
Відповідно до пункту 2 розділу VIII наказу N 21 подання податкової звітності за формою, яка враховує зміни, внесені наказом N 503, вперше має здійснюватися за звітний період серпень 2016 року (граничний термін подання 20.09.2016 р.), ІV квартал 2016 року (граничний термін подання 10.02.2017 р.).
Більш детально про внесені зміни до податкової декларації можна дізнатися у листі Державної фіскальної служби України від 22.07.2016 р. N 24830/7/99-99-15-03-02-17.

Повернення постачальникам пального, отриманого до 01.03.2016 здійснюється шляхом складання і реєстрації акцизної накладної

Відповідно до п. 1 розділу II Закону України від 24 грудня 2015 року № 909-VIII "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2016 році" норми (щодо доповнення Кодексу статтями 231 та 232) набирають чинності з 1 березня 2016 року.
Цими нормами запроваджено систему електронного адміністрування реалізації пального (СЕАРП) та визначено, що особи, які здійснюють операції з пальним, повинні зареєструватися платниками акцизного податку з реалізації пального та здійснювати такі операції з дотриманням умов щодо оформлення та реєстрації документів в СЕАРП, зокрема, акцизної накладної.
Порядок складання та реєстрації акцизної накладної та розрахунку коригування акцизної накладної визначено п. 5 та п. 7 ст. 231 Кодексу, п. 2 ч. I та п. 1 ч. III Порядку заповнення акцизної накладної, розрахунку коригування акцизної накладної, заявки на поповнення (коригування) залишку пального, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 25.02.2016 N 218.
Оскільки операції з реалізації пального до 01.03.2016 здійснювались без складання акцизної накладної, повернення після 01.03.2016 року постачальнику такого пального, яке було за Актом інвентаризації внесено до СЕАРП, можливе шляхом складання і реєстрації акцизної накладної.

Добровільна реєстрація платником ПДВ

У разі добровільної реєстрації особи як платника ПДВ реєстраційна заява за формою 1-ПДВ подається не пізніше ніж за 20 календарних днів до початку податкового періоду, з якого такі особи вважатимуться платниками податку та матимуть право на податковий кредит і виписку податкових накладних.
У разі відсутності підстав для відмови у реєстрації особи як платника ПДВ фіскальний орган протягом трьох робочих днів після надходження реєстраційної заяви вносить до реєстру платників ПДВ запис про реєстрацію такої особи як платника ПДВ:
- з бажаного (запланованого) дня реєстрації, зазначеного у реєстраційній заяві, що відповідає даті початку податкового періоду (календарного місяця), з якого такі особи вважатимуться платниками податку та матимуть право на виписку податкових накладних;
- з першого числа місяця, наступного за днем спливу 20 календарних днів після подання реєстраційної заяви до фіскального органу, якщо бажаний (запланований) день реєстрації у заяві не зазначено;
Зазначена норма передбачена п. 183.3 та п. 183.9 ст. 183 Податкового кодексу України.

У  Кіровському районі  наявна позитивна динаміка розвитку бізнесу

Про це свідчать статистичні дані по реєстрації суб'єктів господарювання за -липень 2016 року.
У липні місяці поточного року у якості платників податків зареєстровано 83 нових платників, серед яких 45 – фізичних та 38 – юридичних осіб, у порівняні з аналогічним періодом  минулого року кількість новостворених платників збільшилась на 18.
Позитивна динаміка й серед тих, хто припиняє власну справу . Якщо торік кількість суб'єктів господарювання, що припинили свою діяльність у липні , склала понад 30, то цього року 22..

– Приємно відзначити, що підприємці Кіровського  району у поточному році продемонстрували позитивну динаміку розвитку. Платники стали більше відкривати і менше закривати бізнес.  Таке зростання до рівня минулого року стало можливим завдяки низці стимулюючих факторів. По-перше – це зниження ставок з єдиного соціального внеску та зменшення навантаження на фонд оплати праці, що сприяє створенню додаткових робочих місць, легалізації зарплат та підвищенню їх рівня. По-друге, значно спрощено процес реєстрації бізнесу. На сьогодні відкриття власної справи займе не більше 24 годин – це подання електронної заяви до держреєстратора та постановка на податковий облік. Також серед чинників – результати роботи фіскальної служби з детінізації економіки, – зазначила начальник ДПІ у Кіровському районі м. Дніпропетровська Наталія Болдаш.

До уваги неприбуткових організацій: затверджено Порядок ведення Реєстру неприбуткових установ та Звіт про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації

КМУ постановою від 13.07.16 № 440 затвердив Порядок ведення Реєстру неприбуткових установ та організацій, включення неприбуткових підприємств, установ та організацій до Реєстру та виключення з Реєстру.
Постанова №440 набрала чинності 16 липня 2016 року (опублікована в «Урядовому кур’єрі» 16.07.2016 №132).
ДФС протягом двох місяців з дня набрання постановою чинності (з 16 липня 2016 року) надсилатиме до неприбуткових організацій, письмові запити про надання у місячний строк з дня їх отримання відповіді щодо відповідності неприбуткової організації вимогам, встановленим пунктом 133.4 ПКУ.
Крім зазначеної відповіді, неприбуткові організації мають надати завірені копії установчих документів, а житлово-будівельні кооперативи – завірені копій документів, що підтверджують дату прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом житлового будинку та факт спорудження або придбання такого будинку житлово-будівельним (житловим) кооперативом.
Якщо неприбуткова організація відповідає вимогам п. 133.4 ПКУ, ДФС приймає рішення про включення такої організації до Реєстру неприбуткових установ.
Якщо подані документи не відповідають вимогам, встановленим в п. 133.4 ПКУ, неприбутковій організації надсилається відповідне повідомлення.
При цьому, така організація не може бути виключена до 01.01. 2017 р. з Реєстру неприбуткових установ та організацій.
Крім того, МФУ наказом від 17.06.2016 № 553 затвердив Звіт про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації.
Наказ №553 набирає чинності з дня його офіційного опублікування (опублікований в «Офіційному віснику України» від 02.08.2016 №58).

До уваги запитувачів інформації!

З моменту набрання чинності Закону України «Про доступ до публічної інформації» можна визначити основні аспекти реалізації цього Закону, які заслуговують уваги читачів:
1. Запитувачі інформації ототожнюють такі поняття як запит на отримання публічної інформації, звернення, надання податкової консультації, а також консультації з питань практичного застосування окремих норм законодавства України з питань державної митної справи, при цьому дані категорії звернень є різними за такими ознаками:
правовими підставами; визначенням понять; формами; строком розгляду; змістом;
вимогами оформлення; відшкодуванням фактичних витрат тощо.
2. Згідно з частиною другою статті 2 Закону України «Про доступ до публічної інформації» цей Закон не поширюється на відносини у сфері звернень громадян, які регулюються спеціальним законом, а саме Законом України «Про звернення громадян».
3. Листи, які за змістом є зверненнями громадян (пропозиції, заяви, скарги тощо) мають бути оформлені з дотриманням вимог Закону України «Про звернення громадян».
4. Запит на отримання публічної інформації має відповідати вимогам статей 1 та 19 Закону України «Про доступ до публічної інформації».

Терміни користування підзвітною готівкою

У ДПІ у Кіровському районі м. Дніпропетровська  роз’яснили, що відповідно до п.2.11 глави 2 Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 15 грудня 2004 року №637 із змінами та доповненнями, видача готівкових коштів під звіт на закупівлю сільськогосподарської продукції та заготівлю вторинної сировини, крім металобрухту, дозволяється на строк не більше 10 робочих днів від дня видачі готівкових коштів під звіт, а на всі інші виробничі (господарські) потреби на строк не більше двох робочих днів, включаючи день отримання готівкових коштів під звіт.
Якщо підзвітній особі одночасно видана готівка як на відрядження, так і для вирішення в цьому відрядженні виробничих (господарських) питань (у тому числі для закупівлі сільськогосподарської продукції у населення та заготівлі вторинної сировини), то строк, на який видана готівка під звіт на ці завдання, може бути продовжено до завершення терміну відрядження.
Видача відповідній особі готівкових коштів під звіт проводиться за умови звітування нею у встановленому порядку за раніше отримані під звіт суми.

Чи має право батько на податкову соціальну пільгу, якщо діти живуть окремо

Як роз’яснили ДПІ у Кіровському районі м. Дніпропетровська, якщо батько має двох дітей віком до 18 років, які проживають з дружиною від першого шлюбу, бажає скористатися правом на застосування до його доходу податкової соціальної пільги, то разом із поданням до підприємства заяви щодо її застосування подаються документи, що підтверджують факт утримання ним дітей. Такими документами може бути довідка органу опіки, рішення суду або нотаріально завірений договір між колишніми чоловіком та дружиною щодо здійснення батьківських прав та виконання обов’язків тим з них, хто проживає окремо від дитини, рішення суду про аліменти.
Такий платник при отриманні доходу у вигляді заробітної плати, розмір якої у 2016 році не перевищує 3860 грн. на місяць (1930 грн. х 2), та при додержанні всіх інших вимог ст. 169 Податкового кодексу України, зокрема, якщо колишня дружина такого платника податку при одержанні податкової соціальної пільги за місцем роботи не користується правом на збільшення розміру доходу кратно кількості дітей, має право на застосування податкової соціальної пільги у розмірі 689 грн. у розрахунку на кожну свою дитину.

Чи мають право працівники контролюючих органів відмовити платникам податків у прийнятті податкової звітності?

У ДПІ у Кіровському районі м. Дніпропетровська. Відповідно до п.49.8 ст.49 Податкового кодексу України прийняття податкової декларації є обов’язком контролюючого органу. Під час прийняття податкової декларації уповноважена посадова особа контролюючого органу, в якому перебуває на обліку платник податків, зобов’язана перевірити наявність та достовірність заповнення всіх обов’язкових реквізитів, передбачених пунктами 48.3 та 48.4 статті 48 ПКУ. Інші показники, зазначені в податковій декларації платника податків, до її прийняття перевірці не підлягають.
Пунктом 49.9 статті 49 ПКУ визначено, що за умови дотримання платником податків вимог цієї статті посадова особа контролюючого органу, в якому перебуває на обліку платник податків, зобов’язана зареєструвати податкову декларацію платника датою її фактичного отримання контролюючим органом. Тобто, посадова особа контролюючого органу не може відмовити у прийнятті податкової декларації з будь-яких причин, не визначених ст.49 ПКУ, включаючи зміну показників такої податкової декларації, зменшення або скасування від’ємного значення об’єктів оподаткування, сум бюджетних відшкодувань, незаконного збільшення податкових зобов’язань тощо.
Згідно із п.49.11 ст.49 ПКУ у разі подання платником податків до контролюючого органу податкової декларації, заповненої з порушенням вимог п.48.3 та п.48.4 ст.48 ПКУ, такий контролюючий орган зобов’язаний надати такому платнику податків письмове повідомлення про відмову у прийнятті його податкової декларації із зазначенням причин такої відмови:
- у разі отримання такої податкової декларації, надісланої поштою або засобами електронного зв’язку, - протягом п’яти робочих днів з дня її отримання;
- у разі отримання такої податкової декларації особисто від платника податку або його представника - протягом трьох робочих днів з дня її отримання.
Зокрема, у разі отримання відмови контролюючим органом у прийнятті податкової декларації платник податків має право оскаржити рішення контролюючого органу в адміністративному або судовому порядку, передбаченому ст.56 Кодексу (пп.49.12.2 п.49.12 ст.49 ПКУ).
Відповідно п.49.13 ст.49 ПКУ у разі якщо в установленому законодавством порядку буде встановлено факт неправомірної відмови контролюючим органом (посадовою особою) у прийнятті податкової декларації, остання вважається прийнятою у день її фактичного отримання контролюючим органом.
За кожною заявою платника податків щодо порушення посадовою особою контролюючого органу цієї статті в обов’язковому порядку проводиться службове розслідування відповідно до закону. За результатами такого розслідування, винна посадова особа контролюючого органу може бути притягнута до відповідальності, відповідно до закону (п.49.14 ст.49 ПКУ).

За довідкою або податковою консультацією звертайтесь до ЦОПів!

Протягом липня поточного року у Центрі обслуговування платників ДПІ у Кіровському районі м. Дніпропетровська надано  майже 449 адміністративних, інформаційних та консультаційних послуг. Найчастіше громадяни зверталися за видачею картки платника податків та внесення до паспорта громадянина України даних про реєстраційний номер облікової картки. Упродовж липня їх видано 318.
Крім того, фахівці ДПІ у Кіровському районі м. Дніпропетровська прийняли та опрацювали близько 9 тисяч звітів від юридичних та фізичних осіб.
За словами начальника відділу обслуговування платників податків Світлани Іщенко, основний пріоритет ЦОПу – це індивідуальний підхід до кожного платника податків, професійність і якісне обслуговування відвідувачів.
Вона нагадала, що фахіві Центру обслуговування платників приймають звітність, надають інформаційно-консультаційні та адміністративні послуги. Тут можна стати на облік в органи фіскальної служби, отримати свідоцтво, необхідну податкову довідку тощо.
Фахівці ДПІ у Кіровському районі м. Дніпропетровська запрошують платників до Центру, який знаходиться за адресою: м. Дніпро , вул.. Княгині Ольги ,22

29 серпня – останній день сплати податку на нерухоме майно для громадян

ДПІ у Кіровському районі м. Дніпропетровська нагадує, що 29 серпня 2016 року – останній день сплати податку на нерухоме майно для громадян.
Громадяни, які до 1 липня 2016 року не отримали повідомлення-рішення про сплату податку на нерухоме майно або отримали та мають сумніви щодо правильності розрахунку, можуть звернутися з письмовою заявою до Центру обслуговування платників податкової інспекції за місцем проживання (реєстрації) для проведення звірки даних щодо:
об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності платника податку;
розміру загальної площі об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності платника податку;
права на користування пільгою із сплати податку;
розміру ставки податку;
нарахованої суми податку.
У разі виявлення розбіжностей між даними контролюючих органів та даними, підтвердженими платником податку на підставі оригіналів відповідних документів, зокрема документів на право власності, контролюючий орган за місцем податкової адреси платника податку проводить перерахунок суми податку і вручає йому нове податкове повідомлення-рішення. Попереднє податкове повідомлення-рішення вважається скасованим.

Метки: налоговая инспекция