Чи господарі на своїй землі? Як Новолатівська громада намагається навести лад у використанні власних земель

«Завдяки реформі децентралізації об’єднані територіальні громади мають виконкоми, які можуть приймати рішення і виконувати їх, незалежно від місцевих адміністрацій чи центру», - говорить Віце-прем'єр-міністр - Міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ УкраїниГеннадій Зубко.

Відчули на собі ці зміни, можливість самим вирішувати долю своєї громади, і на Широківщині: в умовах децентралізації новоутворена об’єднана громада виборює право зберегти власні землі.

4

Новолатівська об’єднана територіальна громада розташована у чудовому куточку природи на Дніпропетровщині. Гордість місцевих мешканців – улюблена річка Інгулець, береги якої тут нещодавно розчистили, та родючі черноземи. Та саме їх стан зараз найбільше хвилює людей.

В умовах децентралізації влади для України важливо реалізувати ключові ресурсні елементи розвитку територіальних громад. Нове бачення вимагає нових підходів, а саме -застосування системного підходу щодо управління землекористуванням об’єднаних територіальних громад, як базової основи просторового розвитку їх територій. Значною частиною матеріальної бази громади є саме земельні ресурси.

Проблема управління земельними ресурсами завжди була актуальною в нашій країні. Земля володіє цінністю, яка відрізняє її від будь-якого іншого матеріального об'єкта, вона є місцем проживання всіх попередніх і майбутніх людських поколінь. Тому наскільки ефективно буде здійснюватися управління земельними ресурсами, настільки зростатимуть й темпи соціально-економічного, духовного і іншого розвитку держави.

Після перших виборів Новолатівська об’єднана територіальна громада, що знаходиться у Широківському районі на Дніпропетровщині, почала жити і працювати в нових для себе умовах. Тут справедливо вважають, що розвиток громади, у тому числі, й управління землями, має відбуватися через втілення децентралізаційних процесів.

8

Іще під час процесу об’єднання сільських рад керівництво громади націлилось кардинально покращити земельно–
кадастрові дані та знизити конфліктогенний потенціал навколо земельних відносин по всій території Ради. Провести інвентаризацію й отримати відповідь про сучасний стан земельних ресурсів. Взяти на облік усі сформовані землеволодіння та фактичних землекористувачів і зобов’язати їх здійснювати відповідні відрахування до місцевого бюджету у вигляді орендної плати за землю та екологічного податку. Та у громаді навіть не очікували, якими приголомшливими будуть результати цієї інвентаризації землі…

Серйозним викликом для людей стали відомості про нового землекористувача - одного з найбільших в Україні підприємств, що розташоване неподалік.

Як пояснила член виконкому Новолатівської сільради Василина Нікульнікова, ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» - підприємство з повним металургійним циклом, що включає коксохімічне виробництво, гірничорудне виробництво - відкриті розробки та підземний видобуток руди - та металургійне виробництво (код ЄДР - 24432974), зареєстровано в бюро реєстрації суб’єктів підприємницької діяльності міста Кривого Рогу від 08.04.2004 р. за №04052169Ю0090117 за адресою: 50095, Дніпропетровська область, місто Кривий Ріг, вул.Криворіжсталівська, будинок 1. Взято на податковий облік в органах податкової служби Державною податковою інспекцією у м. Кривому Розі 22.11.1999р. за №4 та перебуває на обліку в Спеціалізованій державній податковій інспекції по роботі з великими підприємствами у місті Дніпро.

На території Новолатівської сільської ради господарську чи іншу діяльність, яка має на меті отримання прибутку, включаючи видобування та переробку корисних копалин, підприємство не здійснює й податки не сплачує.

5

Та, натомість, виробництво створює загрозу життю та здоров’ю населення й призводить до завдання матеріальних збитків територіальні громаді. Перш за все, експлуатацією на межі м.Кривого Рогу, Новолатівської та Гречаноподівської сільрад місця видалення відходів (хвостосховище «Об’єднане. Четверта карта»), а також розміщенням у ставку-накопичувачі балки Свистунова шахтних вод для подальшого їх скидання у р. Інгулець біля сіл Новоселівка і Латівка.

У процесі господарської діяльності сусіднього підприємства порушується генетична цілісність ландшафтів. Надмірне навантаження на землі спричинило активізацію ряду негативних процесів. Серед них особливої сили набули ерозійні. В результаті знищуються найродючіші шари грунту, його найважливішої складової - гумусу.

Василина Нікульнікова розповідає, що у 2016 році представницьким органом громади - сільською радою - проведено дослідження стану довкілля. На підставі науково-дослідної роботи «Проведення комплексного аналізу екологічного стану навколишнього природного середовища (НПС) Новолатівської сільської ради та розробка комплексної програми забезпечення екологічної безпеки території Новолатівської сільської ради на 2017 –2021рр.» доведено причино-наслідковий зв'язок між діяльністю об’єктів гірничого департаменту ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» і гідрогеологічними змінами довкілля, що відбулися на території сільради.

Керівництву підприємства запропоновано взяти участь у реалізації заходів місцевої екологічної програми і узгодити умови здійснення господарської та іншої діяльності. У тому числі - шляхом своєчасного відрахування до спеціального фонду місцевого бюджету сільради часткової компенсації негативного впливу на природу різного роду шкідливих та небезпечних факторів - екологічний податок - та збитків у порядку цивільно - правової відповідальності.

 

2

На жаль, забруднювачем навколишнього природного середовища пропозиції залишено поза увагою. Це стало підставою для порушення перед Державною службою геології та надр України і Дніпропетровською обласною державною адміністрацією питання про зупинення дозволів на користування надрами і водокористування, а також направлення голові Широківської районної державної адміністрації Ланчковському С.В. повідомлення про відмову представницького органу надавати згоду на розміщення та експлуатацію на його території основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд, що пов’язані з користуванням надрами (реконструкція (будівництво), розміщення та обслуговування хвостосховища «Об’єднане» (ІІІ карта).

Замість підтримання слушної ініціативй органу місцевого самоврядування й забезпечення сталого природокористування та охорони навколишнього природного середовища органами виконавчої влади надано перевагу юридичній особі приватної форми власності та прийнято рішення, якими створено сприятливі умови для здійснення ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» господарської діяльності без врахування думки громади.

Зокрема, розпорядженням голови Широківської районної державної адміністрації С.В. Ланчковського від 27.12.2016 №Р-514/0/392-16 на території Новолатівської та Розилюксембурзької сільських рад Широківського району передано в оренду зі зміною цільового призначення понад 400 га розпайованих орних земель для розміщення та обслуговування місця видалення відходів - хвостосховища «Об’єднане» (ІІІ карта)».

Надано дозвіл на спеціальне водокористування №00824 з терміном дії 01.02.2017-01.02.2020, згідно з яким підприємство має право розміщати шахтні води у ставку-накопичувачі б. Свистунова по договорам з КП "Кривбаспромводопостачання" і "Кривбасшахтозакриття".

Також визнано чинними видані Дніпропетровською обласною державною адміністрацією Дозвіл від 04.02.2014 №5, яким визначено перелік і кількість дозволених для розміщення відходів, та Паспорт місця видалення відходів №18/14 (194/197-ДУ).

Тобто, забезпечено суб’єкта господарювання дозвільними документами, на підставі яких хвостосховище «Об'єднане. Четверта карта», як гідротехнічна споруда балочно-рівнинного типу, що охоплює б. Волчище, ліву притоку б. Грушевата та частину вододілу між балками Грушевата і Широка. Проектний обсяг видалення відходів – 196,28 млн м3/317,98 млн тон; площа з урахуванням санітарно-захисної зони (СЗЗ) становить 693 га; відмітка гребеню греблі – 146,0/151,0, дзеркала води (станом на 01.01.2014) – 141,85 м; мінералізація води – 9,05-14,2 г/дм3, – експлуатується в стані, що не відповідає меті Закону України "Про охорону навколишнього природного середовища" та принципам, за якими має здійснюватися запобігання і ліквідація негативного впливу господарської та іншої діяльності на навколишнє природне середовище. Зокрема, без обладнання спорудами, устаткуванням і пристроями для очищення викидів і скидів або їх знешкодження, зменшення впливу шкідливих факторів, пов'язаних із небезпечними складниками розміщеними у його ємності відходів: залізо, марганець, свинець і цинк та їхні сполуки.

Як наслідок, у грудні 2017 року спеціалістами ДП "Кривбасшахтозакриття" і ДПП "Кривбаспромводопостачання" виявлено небезпеку в східній частині території Новолатівської сільради, де за висновками Науково-дослідного гірничорудного інституту Державного вищого навчального закладу «Криворізький національний університет» вже спостерігається критична глибина рівнів підземних вод (2,5-4,2 м); сповзання та деформація обводнених глинистих товщ на площі ≈ 94,25 га, засолення, підтоплення лівого притоку б. Широка і садового товариства, що розташоване в південно-східній частині від б. Свистунова.

У грудні 2017 року за допомогою аерофотозйомки проведено обстеження місцевості між техногенними об’єктами хвостосховище «Об’єднане» і накопичувачем балки Свистунова. Виявлено перелив рідини вздовж огороджувальної греблі та підтоплення не менше 369 га. З них - 60 га колишні землісільгосппідприємства «Латівка», переданих підприємству для розширення хвостосховища, 9 га– ставка зрошення «Марофель» і 300 га - накопичувача б. Свистунова, де закумульовано майже 10 млн м3 шахтних вод південної групи шахт Кривбасу. Це посилило фільтраційні витоки вздовж лівого берегу річки Інгулець, гідрогеологічні зрушення у південно-східній частині території сільради та відновлення зсувних процесів в районі села Новоселівка.

Підприємством про аварію на об’єкті підвищеної небезпеки не повідомлено і заходи, направлені на ліквідацію наслідків та захист людей і довкілля від їх впливу, не вжито. Натомість, заявлено про непричетність до зафіксованих наслідків. Проігноровано вимогу про надання до місцевого органу виконавчої влади декларації безпеки об'єкта підвищеної небезпеки, органу місцевого самоврядування інформації про стан об'єкта підвищеної небезпеки.

В силу частини 2 статті 10 Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища» діяльність, що перешкоджає здійсненню права громадян на безпечне навколишнє природне середовище, підлягає припиненню у порядку, встановленому цим Законом та іншим законодавством України.

Після чергового розгляду інформації про інтенсифікацію впливу техногенних об’єктів на навколишнє природне середовище у північно - східній частині сільради, з метою забезпечення прийняття рішень про здійснення комплексу заходів у місцях загрози виникнення надзвичайної ситуації, для визначення загального характеру і орієнтовного обсягу руйнувань в осередку ураження, зони надзвичайної ситуації та умов проведення рятувальних робіт, а також - спрямованих на захист населення і територій від надзвичайних ситуацій, зниження ризиків виникнення та мінімізація наслідків надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру, сільська рада вирішила підготувати звернення до Дніпропетровської обласної ради та Дніпропетровської обласної державної адміністрації.

У такому повідомленнібуде надана інформація про ситуацію на території сільської ради, яка за своїми наслідками може становити загрозу життю, здоров’ю населення й призводить до завдання матеріальних збитків територіальні громаді.

Також говориться про необхіднсть здійснювати контроль за своєчасним та об'єктивним проведенням розслідування, документальним оформленням та обліком аварій, вжиттям заходів до усунення їх причин, розрахунку розмірів збитків, заподіяних державі внаслідок забруднення земельних ресурсів чи порушення законодавства про охорону та раціональне використання водних ресурсів, а також - оцінку збитків від наслідків надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру.

18447073_1912931675650459_1732482201801149021_n

Громада висловлює прохання розглянути питання щодо визнання незаконними актів, виданих «АрселорМіттал Кривий Ріг» для поводження з відходами видобутку руд залізних – шлам та хвости від збагачення руд залізних (хвости збагачування, код відходу 1310.2.3.01); шахтними водами, що утворюються при видобуванні корисних копалин загальнодержавного значення родовища «Поле шахти ім.Артема», оскільки ці документи обмежують права територіальних громад і повноваження рад та їх органів.

- Відповідно до статті 15 Закону України "Про охорону навколишнього природного середовища", - говорить секретар сільської ради Ольга Кузнєцова, - місцеві ради несуть відповідальність за стан навколишнього природного середовища на своїй території і в межах своєї компетенції забезпечують реалізацію екологічної політики України, екологічних прав громадян.

Утім, це не можливо за відсутності інформації про джерела, фактори, матеріали, речовини, продукцію, енергію, фізичні фактори - шум, вібрацію, електромагнітне випромінювання, радіацію - які впливають або можуть вплинути на стан навколишнього природного середовища та здоров'я людей. Тим більше, коли документи дозвільного характеру видаються дозвільними органами без пред’явлення суб’єктом господарювання згоди представницького органу громади, на території якої планується розмістити підприємство чи його об’єкт.

Підприємство «АрселорМіттал Кривий Ріг» має велику відповідальність перед нашими мешканцями. Адже ситуація, що склалася, негативно впливає на навколишнє довкілля, на життєдіяльне середовище територіальної громади, тягне за собою ланцюгову реакцію якісних та кількісних змін у структурі річкової мережі ріки Інгулець, процесах рельєфотворення, хімічному складі питної води.

Актуальність раціонального землекористування в межах територій територіальних громад є важливою безумовною складовою їх розвитку. На жаль, на цьому конкретному прикладі ми бачимо, що територіальні громади зараз практично не впливають на планування використання і охорону своїх земель. Правове поле не містить достатньо мотиваційних чинників для раціонального землекористування на відповідних територіях, що негативно впливає на загальний стан земель громад.

Діяльність ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» перешкоджає здійсненню права громадян на безпечне навколишнє природне середовище як у Широківському, так і Криворізькому районі, а також на території міста Кривого Рогу. Отже, допускає обмеження прав територіальних громад у сфері їх спільних інтересів, а також повноваження районних, обласних рад та їх органів.

Як стверджує депутат Дніпропетровської обласної ради Дмитро Зубрій, така ситуація унеможливлює належне стратегічне планування розвитку території громади і залучення інвестицій. Громада потребує надходження інвестицій та планування власного простору. Але в існуючих реаліях ні одне, ні друге - неможливо.

Розвиток землекористування у межах територій територіальних громад на сучасному етапі розвитку земельних відносин актуалізується у зв’язку із децентралізацією влади.

Наразі доля громади та позитивне вирішення питання залежать від реакції обласної влади. З огляду на зазначене порушені права мають бути поновлені. Та чи відбудеться тут децентралізація, час покаже.

9 7 6 3

Метки: децентрализация, Новолатівська громада