Дніпропетровська обласна служба зайнятості — пілот у впровадженні новацій у роботі

З 1 серпня 2019 року в державній службі зайнятості стартував новий проєкт - Інститут "Консультанта роботодавця". Пілотним регіоном для відпрацювання нової технології обслуговування роботодавців виступає Дніпропетровщина.
Дніпропетровська область є одним з найбільших регіонів України як за площею, так і за чисельністю населення. Дніпропетровський регіон має потужний промисловий та науковий потенціал, розвинуте сільськогосподарське виробництво, високий рівень розвитку транспорту і зв'язку та входить до числа провідних експортерів, займаючи лідируючу позицію за обсягами експорту товарів та послуг серед областей України. Область упевнено посідає перше місце і за обсягами залучених прямих іноземних інвестицій.

23 banner_Konsul_Robot_ZMI
На території регіону широко представлені різноманітні категорії роботодавців різних видів економічної діяльності.
Дніпропетровською обласною службою зайнятості налагоджено тісну співпрацю з працедавцями області. Першочерговою задачею служби зайнятості - є задоволення кадрових потреб підприємств. Майже 8% вакансій, про які роботодавці України поінформували службу зайнятості - зосереджені на Дніпропетровщині.
З початку 2019 року більше 11 тисяч роботодавців надали до обласної служби зайнятості інформацію про майже 65,5 тисяч вакансій для працівників різноманітних професій та спеціальностей, з яких 68% були укомплектовані службою зайнятості.
Зважаючи на все це, Дніпропетровська область і визначена пілотною для реалізації проєкту "Інститут консультанта роботодавця", що є другим етапом стратегічного розвитку сервісів державної служби зайнятості.
Основна мета новації - розширення підходів до надання послуг роботодавцям з урахуванням особливостей економіки певного регіону, розвитку ринку праці, балансу між попитом і пропозицією робочої сили.
Новий підхід у роботі фахівців служби зайнятості забезпечить задоволення індивідуальних та специфічних потреб кожного роботодавця та дозволить уникнути формального підходу у наданні послуг клієнтам.
Головним завданням консультанта роботодавця, який використовуватиме елементи рекрутингу у роботі, стане взаємодія з працедавцями щодо пошуку необхідних працівників з точки зору практики бізнесу та ринку праці, забезпечить системність та адресність у роботі з клієнтами, комплексний підхід до вирішення потреб конкретного роботодавця в залежності від особливостей галузі та специфіки підприємства.
Хочеться відзначити, що пілотний проєкт активно стартував на Дніпропетровщині. Фахівці обласної служби зайнятості вже уклали більше 270 угод про співпрацю з роботодавцями, у т.ч. з великими та ринкоутворюючими підприємствами, провели близько 500 зустрічей різного формату: семінари, зустрічі в об'єднаних територіальних громадах, наради, круглі столи, презентації, ярмарки вакансій.
Реалізація проєкту дозволить: формувати загальнолегальний ринок праці у державі, ефективно вирішувати проблему кадрового забезпечення підприємств різних видів економічної діяльності, широко використовувати зручні електронні сервіси та он-лайн комунікації при взаємодії з працедавцями, оперативно укомплектовувати вільні робочі місця, що забезпечить стабільну роботу підприємств, налагодити співпрацю з новоствореними підприємствами різних форм власності, удосконалити організацію професійного навчання безробітних під конкретні замовлення роботодавців з гарантованим подальшим працевлаштуванням.

Директор Дніпропетровського обласного центру зайнятості
Вікторія Кузнецова